Tag Archives: MLTT

Mortgage Takaful – Pilihan untuk MRTT -vs MLTT!

  Membeli rumah adalah satu komitmen yang besar dan sekiranya membeli melalui pinjaman bank, secara puratanya pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam tempoh 30 tahun atau maximun 35 tahun.  Kini sudah menjadi kewajipan kepada setiap pembeli rumah yang membeli rumah secara Pinjaman atau Pembiayaan Bank untuk mengambil satu polisi takaful tambahan perlindungan sama ada MRTT, MLTT, […]