Pemegang polisi insurans, takaful terjejas boleh tangguh bayaran tak?

 

Pemegang polisi takaful/insurans terjejas boleh tangguh bayaran, tangguh bayaran takaful/insurance tapi masih lagi di bawah Perlindungan!

Peserta yang terjejas akibat COVID 19 sekarang!!

Adakah anda salah seoarang dari pemegang polisi Takaful/Insurans?  jikalau anda salah satunya boleh buat permohonan untuk tangguhkan bayaran takaful/insurans.

Dalam kenyataan yang diumumkan dari kerajaan, penanggung insurans hayat dan pengendali takaful keluarga akan memberi pilihan kepada pemegang polisi dan peserta takaful yang terjejas akibat COVID-19 untuk menangguhkan pembayaran premium atau sumbangan berkala terbabit selama tiga bulan tanpa menjejaskan perlindungan.

Jom tengok beberapa syarikat takaful/insurans yang boleh buat penagguhan, bagaimana caranya dan siapa boleh memohon!

“Pilihan itu akan ditawarkan dari 1 April 2020 hingga 31 Disember 2020“.

Anda perlu buat semakan dengan syarikat takaful/insurans anda jika mereka ada yang menyokong Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) yang di lancarkan kerajaan.  Semua pemegang polisi boleh memohon untuk penangguhan bayaran selama 3 bulan sumbangan/premium.  Sepanjang penangguhan bayaran anda masih lagi dilindungi dengan takaful/insurans dari syarikat takaful/insurans anda.

 

Untuk dapatkan penangguhan bayaran takaful/insurans ini anda perlu memohon dengan syarikat takaful/insurans ada, dan ini bukan lan secara AUTOMATIK!!

 

Sebagai contoh dibawah:-

Takaful Ikhlas Family Berhad Deferment Program

Siapa yang Boleh Mohon
Terbuka kepada semua pemegang polisi di Takaful Ikhlas Family Berhad 

Peserta takaful yang hilang punca pendapatan (gaji harian) yang terjejas kerana COVID 19 atau Perintah Kawalan Pergerakan.
Peserta takaful yang hilang pekerjaan (dibuang kerja) yang terjejas kerana COVID 19 atau Perintah Kawalan Pergerakan.
 Peserta takaful yang dikuarantin dirumah atau yang kehilangan mata pencarian pekerjaan atau bisnes kerana Perintah Kawalan Pergerakan.

Penangguhan ini tidak terpakai untuk general takaful/insurans plan yang disediakan oleh Takaful Ikhlas General Berhad.

 

Permohonan penangguhan ini boleh dibuat dengan disertakan dokumen-dokumen yang berikut:

Surat Pengesahan Doktor yang mengesahkan pemegang polisi sijil dijangkiti Covid-19; atau
 Surat Pengurangan Gaji / Surant diberhentikan kerja; atau
Surat atau notis penutupan perniagaan; dan 

Sila rujuk kepada syarikat takaful/insurans anda untuk maklumat lanjut proces pemohonan dan dokumen diperlukan untuk program bantuan Covid-19 yang ada menyokong Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) yang dilancarkan oleh kerajaan.

Tertakluk kepada terma dan syarat dan Kelulusan Takaful IKHLAS Family.

 

Sekali lagi diingatkan Program penangguhan bayaran takaful/insurans ini bukanlah secara automatik!  Ini perlu dimohon!  Penangguhan bayaran ini adalah selama 3 bulan sahaja!

 

Sila tekan sini dan baca Berita Harian

 

 


 

Takaful/Insurance policyholders, can contribution/premium payment delay due to Covid-19?

 

Takaful/insurance policyholders may be subject to a deferment on takaful/insurance contribution/premium payment but your are still under protection coverage! 

Participants affected by COVID-19 now !!

Are you one of a Takaful/Insurance policyholder?  If yes, you can apply for Takaful/Insurance Deferment contribution/premium payment program from your Takaful/Insurance companies.

You should check with your respective takaful/insurance company if they supporting of the Government Stimulus Package (PRIHATIN).  All policyholders can apply for a maximum 3 month deferment contribution/premium payment.  During the deferment of your contribution/premium payment, you are under protection covered by your takaful/insurance companies.

 

To entitle for this Takaful/Insurance Deferment Contribution/Premium payment program,  you need to request and apply with your Takaful/Insurance companies, and this is NOT AUTOMATIC!!

 

Click here to read The Star Paper

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.