Untuk Muslim (For Muslim Only)

 

Faraid adalah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah di tetapkan di bawah Hukum Syarak ke atas waris-waris yang sah dan layak.

 

Apa itu Faraid?

Faraid dari segi bahasa bermaksud KETETAPAN.

Faraid adalah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah di tetapkan di bawah Hukum Syarak ke atas waris-waris yang sah dan layak seperti (Anak, Isteri, Suami, Ibu, Bapa dan lain-lain).  Harta yang dibahagikan kepada waris-waris adalah baki harta yang ditinggalkan selepas ditolak segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris sama ada bentuk agama (Zakat dan lain-lain) atau segala hutang kepada manusia dan menunaikan wasiat yang dibenarkan syarak.

Bentuk harta yang boleh dibahagikan secara Faraid adalah:

  1. Tanah, bangunan (rumah, kilang, gudang dan lain-lain);
  2. Barang kemas (emas, perak dan lain-lain);
  3. Insurans, saham, bon, wang tunai dan lain-lain (sama ada dilabur atau tidak dilabur);
  4. Tanah, kebun, ladang dan lain-lain;
  5. Binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau dan lain-lain.

 


 

Kadar Syarat Bagi Setiap Ahli Waris

 


 

Apa Pelan Takaful Hibah (IKHLAS Term Value Takaful)?

Dibuat khusus bagi memenuhi keperluan anda untuk meninggal harta pusaka buat orang yang tersayang dalam bentuk (Hadiah) sekiranya perkara yang tidak diingini menimpa anda.  Proses penamaan takaful memberi anda pilihan sama ada menamakan waris sebagai wasi di mana manfaat takaful akan diagihkan mengikut faraid bersama harta pusaka yang lain, ataupun anda boleh menamakan seseorang sebagai penerima hibah di mana manfaat takaful tidak akan termasuk di dalam harta pusaka.

 

Manfaat Utama 

 

 

Sila click sini untuk mengetahui apa itu Hibah dan Pelan Takaful Hibah – IKHLAS Value Term Takaful

 


 

Sila lengkapkan maklumat dalam ruangan dibawah ini untuk maklumat lanjut mengenai pelan ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.